Wednesday, 19. December 2018

Visitantes

1606265

Búsqueda

AGON en Facebook

Compártenos

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google 

Compartir

愛國不愛黨即愛黨


邇來比年,吾觀“愛國愛黨”之五絕已甚毒塵世。亘古通今,雖孔道有欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身,然人人咸深信愛國為先,愛身為後,烈士之勇也。故其輩誤信愛國愛黨均以正無缺。然而所愛之國謂何國也?其輩急需呼吼如雷:中國。此又虛也。

所愛之國謂己丑年共黨建於國人喋血上之中華人民共和國。夫勿愛黨者無忌,故邪黨為富不仁,喪盡天良,無情滅民,若秦始皇帝以焚書坑儒為大統。雖則云然,尚敢詢:安愛中華人民共和國不即等於愛黨焉?實則邪當亦言如此:警惕“愛國不愛黨”謬論欺民誤國。吾非同意不可。

若汝輩欲言“吾愛國勿愛黨”,必由反黨復華之路。簡而言之,反躬自問此題:夫台灣屬於中國乎?若汝輩急答“屬於之也”,嗚呼!汝輩尚愛黨!如之何?

己丑年前中華有民國,自辛亥革民至己丑建國,中華民國治大清國所剩。己丑年蘇聯性共黨彊姧大陸地區,侵犯中華民國而建其國。中華民國避難而退於台灣島。因此,愛中華人民共和國即等於愛黨,故其國以黨建之。若汝輩忠誠而愛國,此國謂台灣之中華民國耳也。若汝輩忠誠而愛國,必須抗拒共黨之中華人民共和國,支撐中國大陸地區回歸台灣祖國

不然,汝輩愛黨耳也。請勿陽違陰奉,亦勿自稱愛國者。