Wednesday, 21 April 2021

Visitantes

2200974

Búsqueda

AGON en Facebook

Compártenos

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google 

 


文化革命

共黨與中華文化隱戰

 ConfucianCommunism21


民國五十五年,中國共黨異想天開:效法德國“愛國社會主義者”之罪孽。尤而效之,番邦不價意。此事故何?當時歐美以中華人民共和國為迢遠、落伍、無聲無息之地。若焚書坑儒、會昌毀佛,番邦豈能視之哉?

積年累歲,共黨殺越人於貨,歸終黑槍於學生之志。然而歐美感應未過於憂傷,而其輩皆認為六四血洗如清真教徒輪姦耶教之皚皚童女,如天方教徒絞刑断袖之癖:均為迢遠、落伍、無聲無息之地。

邇來二十有五載,現世殊異,中西如門當戶對。西方醉生夢死,中國同床異夢。方今番邦以新強國經濟、開明共產之中國為世外桃源。若有即是者,戰車滿中西,血洗至油尖旺,無以為之。今中國非伊朗,亦非西利亞。有番邦視之,必撐門面。

當時知識社會,坑儒肯可,焚書不可,況且中國人愛取五千載歷史之鏡子自照自瀆,則共黨焉得與中華文化隱戰?專家政治論者儲書集報,如寡婦守節,曠夫焉讀之哉?封存於倉庫,無法閱覽,橫眉上掛麗錦有七字:《中国梦保护文物》。嗚呼,苛政猛於虎,藏乎沉薶之鄉,控制國文滅亡文化,其諸異乎文革與?

中華人民共和國書林,有“封存”事件不少,如大連圖書館。二戰弭亂,京滬熬煎大躍進,文革磨難多,大連庶幾無恙,書報恒河沙數。然而大連苛政已封存民國舊書。民國舊書刊於非建國之時,非御史詣學宮,非言官送檢。民國期間,雖共黨有皖人田其美成立,然狂人無力行之志。此書罕見而苛政封存,人豈讀之哉?嗚呼,民國舊書之罪於生不逢晨!

大連書林中,誙儒封書。中國網林中,苛政封網。邇年共黨非唯擦亮眼睛,又封閉東營連我、美洲即時電報、華爾街日報、西班牙國家報。同時中國舊書論壇亦冉冉覆滅。首先新浪愛問共享資料於喋血毀滅,次有才子佳人、中國古代小說網、書林網(非今之書林網)、納米盤、百靈社區,均長眠。最近國學數典、學樂酷如伯夷叔齊餓於首陽之下。方今書林網、愛如生論壇坐以待斃。

封閉舊書網,即時十有二,均為共享舊書,豈曰偶然事件乎?然而黨員曰:網站在升級等方面遇到了困難。亦曰:暫時過渡。言如此,亦與稱呼屍體為“暫時過渡”,有以異乎?原來共黨所劈之人未死,其輩於煉獄做上山下鄉運動!

婉辭於是!若視中國文物、豐碑,苛政亦掛一字:修。必正名為“重建。”

忘史焚書,此為史不絕書,數千萬矣。